Để hiểu rõ hơn cách nhận dạng trên bao bì của sản phẩm dầu nhớt Takumi Motor Oil Japan. Các bạn hãy xem hình bên dưới:


Sản phẩm dầu nhớt Takumi là sản phẩm duy nhất trên thị trường có nguồn gốc nội địa Nhật Bản thông qua cách nhận diện bao bì theo tiêu chuẩn Nhật Bản là bình nhôm 4 lít, bình nhôm 1 lít và thùng nhôm 20 lít. Các sản phẩm khác có bao bì khác đều không phải là sản phẩm chính gốc của Takumi Oil Japan.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản phẩm giả mạo được bán trên thị trường mà không thuộc hệ thống chính thức của chúng tôi.